اخرین محصولات ثبت شده

نمونه Sketch برای انواع مبدلهای حرارتی بر اساس استاندارد TEMA & ASME

نمونه Sketch برای انواع مبدلهای حرارتی بر اساس استاندارد TEMA & ASME | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 70 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 250,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Lifting lug( with /Without Pad) مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Lifting lug( with /Without Pad) مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی نازل بر روی مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی نازل بر روی مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Skirt Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Skirt Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Saddle Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Saddle Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Lug Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Lug Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل شیت برای طراحی Leg Support مخازن تحت فشار

اکسل شیت برای طراحی Leg Support مخازن تحت فشار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: xls

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسایل آمار و احتمال پاپولیس

حل المسایل آمار و احتمال پاپولیس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: Zip

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Roof Air Raising Manual for TK-XXXA & TK-XXXB

Roof Air Raising Manual for TK-XXXA & TK-XXXB | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: Doc,PDF,DWG

قیمت : 350,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسایل اصول آنالیز ریاضی رودین

حل المسایل اصول آنالیز ریاضی رودین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: Zip

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل آنالیز عددی ۱ اسماعیل بابلیان

جزوه کامل آنالیز عددی ۱ اسماعیل بابلیان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: نامشخص | فرمت فایل: Zip

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل آمار مدیریت عادل آذر جلد اول و دوم

جزوه کامل آمار مدیریت عادل آذر جلد اول و دوم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: ۲۰۵ | فرمت فایل: Zip

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل