فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پیشینه و مبانی نظری دلسوزی به خود

پیشینه و مبانی نظری دلسوزی به خود | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

مبانی نظری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 119

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری خودکنترلی

پیشینه و مبانی نظری خودکنترلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری سبک های فرزند پروری

پیشینه و مبانی نظری سبک های فرزند پروری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 21 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

پیشینه و مبانی نظری بهزیستی روانشناختی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری الگوی ارتباطی خانواده

پیشینه و مبانی نظری الگوی ارتباطی خانواده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: doc.ورد

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری شخصیت جامعه پسند

پیشینه و مبانی نظری شخصیت جامعه پسند | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: doc.وورد

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1 | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 12

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN)

دانلود ترجمه مقاله مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی)

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 45

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 31

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی