فایل های دسته بندی خدماتی و آموزشی - صفحه 1

احداث استخر سرپوشیده

احداث استخر سرپوشیده | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تشکلهای خلاقیت

پاورپوینت تشکلهای خلاقیت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 77 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت توسعه، کارآفرینی، اشتغال

پاورپوینت توسعه، کارآفرینی، اشتغال | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 58 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی توسعه کارآفرینی

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی توسعه کارآفرینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 132 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت

پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کار آفرینی مبتنی بر دانش

پاورپوینت کار آفرینی مبتنی بر دانش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارآفرینی در قالب یه مکتب

پاورپوینت کارآفرینی در قالب یه مکتب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 180 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی

دانلود پاورپوینت کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 102 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس کارآفرینی

پاورپوینت درس کارآفرینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 69 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

پاور پوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

پاور پوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی