فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چند انباره با مسیرهای بین انبارها

دانلود ترجمه مقاله مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چند انباره با مسیرهای بین انبارها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 48

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مدل LISA یک ADL یکپارچه برای پردازشگر داخلی

دانلود ترجمه مقاله مدل LISA یک ADL یکپارچه برای پردازشگر داخلی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 20

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله قابلیت اطمینان گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود ترجمه مقاله قابلیت اطمینان گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 13

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله فشردگی jpeg

دانلود ترجمه مقاله فشردگی jpeg | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 13

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB

دانلود ترجمه مقاله روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله رد گیری شی ء با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

دانلود ترجمه مقاله رد گیری شی ء با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 33

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله حملات منع سرویس توزیع شده در شبکه‌سازی نرم‌افزار

دانلود ترجمه مقاله حملات منع سرویس توزیع شده در شبکه‌سازی نرم‌افزار | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 33

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله تشخیص چهره در تصاویری که تا حدی مسدود شده اند با استفاده از حسگر فشرده

دانلود ترجمه مقاله تشخیص چهره در تصاویری که تا حدی مسدود شده اند با استفاده از حسگر فشرده | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 29

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی تهدیدات در شبکه های حسگر بی سیم(WSN)

دانلود ترجمه مقاله بررسی تهدیدات در شبکه های حسگر بی سیم(WSN) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 38

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بازیابی سریع تر اطلاعات و فایلهای گم شده حافظه ی پنهان

دانلود ترجمه مقاله بازیابی سریع تر اطلاعات و فایلهای گم شده حافظه ی پنهان | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 31

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله اولین مرحله در راستای شناسایی خودکار آسیب پذیریهای سرریز بافر

دانلود ترجمه مقاله اولین مرحله در راستای شناسایی خودکار آسیب پذیریهای سرریز بافر | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 58

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله امکانات مربوط به طبقه بندی کاربرد بین کلاینت و سرور

دانلود ترجمه مقاله امکانات مربوط به طبقه بندی کاربرد بین کلاینت و سرور | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 61

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی