فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1 | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 12

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN)

دانلود ترجمه مقاله مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی)

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 45

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 31

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه ی تاثیر black hole و gray hole بر LEACH در WSN

دانلود ترجمه مقاله مقایسه ی تاثیر black hole و gray hole بر LEACH در WSN | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 21

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد(داکیومنت)

دانلود ترجمه مقاله مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد(داکیومنت) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 37

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه

دانلود ترجمه مقاله مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 37

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه الگوریتم ها برای استنتاج و یادگیری در مدل گرافیکی احتمالی

دانلود ترجمه مقاله مقایسه الگوریتم ها برای استنتاج و یادگیری در مدل گرافیکی احتمالی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 90

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه استراتژی های اجرای شبکه مبتنی بر نرم افزار (SDN)

دانلود ترجمه مقاله مقایسه استراتژی های اجرای شبکه مبتنی بر نرم افزار (SDN) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 21

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه‌بندی سرخرگسیاهرگ در تصاویر شبکیه‌ای

دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد خودکار مبتنی بر گراف برای طبقه‌بندی سرخرگسیاهرگ در تصاویر شبکیه‌ای | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 35

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان سیستم

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان سیستم | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 48

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم IT

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم IT | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 29

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی