فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک

دانلود ترجمه مقاله کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 26

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شیوه الگوریتم ژنتیک – ماشین بردار پشتیبان همراه با بهینه سازی پارامتری

دانلود ترجمه مقاله شیوه الگوریتم ژنتیک – ماشین بردار پشتیبان همراه با بهینه سازی پارامتری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 18

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شناسایی حمله سیل آسا DoS و رفع ان با استفاده از اصول SDN

دانلود ترجمه مقاله شناسایی حمله سیل آسا DoS و رفع ان با استفاده از اصول SDN | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 120

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله شبکه‌های نوآوری و مبتکر

دانلود ترجمه مقاله شبکه‌های نوآوری و مبتکر | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 33

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله سیستم آموزش الکترونیک هوشمند بر مبنای وب با استفاده از روشهای داده کاوی

دانلود ترجمه مقاله سیستم آموزش الکترونیک هوشمند بر مبنای وب با استفاده از روشهای داده کاوی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 31

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله روش پژوهش تبدیل درجه عضویت در تصمیم گیری چند شاخصه

دانلود ترجمه مقاله روش پژوهش تبدیل درجه عضویت در تصمیم گیری چند شاخصه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 26

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای یک کسب و کار فعال در هوش تجاری

دانلود ترجمه مقاله چارچوبی برای یک کسب و کار فعال در هوش تجاری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 23

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله چارچوب کاهش حمله امنیتی

دانلود ترجمه مقاله چارچوب کاهش حمله امنیتی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 25

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله تغییر فاز پهنا وسیع تربیعی با استفاده از فیلتر چند فازی RC پسیو برای فرانت اندRF

دانلود ترجمه مقاله تغییر فاز پهنا وسیع تربیعی با استفاده از فیلتر چند فازی RC پسیو برای فرانت اندRF | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 20

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت در شبکه¬های ارتباطاتی کوانتم  : چالش¬ها و فرصت¬ها

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت در شبکه¬های ارتباطاتی کوانتم  : چالش¬ها و فرصت¬ها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 48

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله پردازش موازی داده های شبکه حسگری با استفاده از پایگاه داده های ستونی

دانلود ترجمه مقاله پردازش موازی داده های شبکه حسگری با استفاده از پایگاه داده های ستونی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 15

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله بررسی تکنیکهای Document Clustering و مقایسه LDA و moVMF

دانلود ترجمه مقاله بررسی تکنیکهای Document Clustering و مقایسه LDA و moVMF | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 12

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی