فایل های دسته بندی آمار - صفحه 1

دانلود ترجمه مقاله پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی

دانلود ترجمه مقاله پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 20

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل  کمی  در مورد مقرون به صرفه بودن پزشکی

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل  کمی  در مورد مقرون به صرفه بودن پزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 14

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین وزن کودک در هنگام تولد و سن مادر رابطه ای وجود دارد؟ | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: نامشخص

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امار پیشگیری و درمان اعتیاد

امار پیشگیری و درمان اعتیاد | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: نامشخص

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی میزان مقاومت پاتوژنهای شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج مصرفی در زنان باردار در

بررسی میزان مقاومت پاتوژنهای شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج مصرفی در زنان باردار در | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: نامشخص

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی میزان مقاومت پاتوژنهای شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج مصرفی در زنان باردار در

بررسی میزان مقاومت پاتوژنهای شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیکهای رایج مصرفی در زنان باردار در | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: نامشخص

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میزان تماشای تلویزیون در افراد

میزان تماشای تلویزیون در افراد | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: نامشخص

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله امار در خصوص منابع ابی

مقاله امار در خصوص منابع ابی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: نامشخص

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله امار داده ها

مقاله امار داده ها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی آمار و نمونه گیری آماری

بررسی آمار و نمونه گیری آماری | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امار نقش مهاجرت در جهت افزایش یا کاهش جمعیت هر کشور

امار نقش مهاجرت در جهت افزایش یا کاهش جمعیت هر کشور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: word

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله آمار صنعت در روستا ها

مقاله آمار صنعت در روستا ها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 55

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی