فایل های دسته بندی زمین شناسی - صفحه 1

قالب پاورپوینت حرفه ای زمین شناسی

قالب پاورپوینت حرفه ای زمین شناسی |

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع فلزات سنگین

دانلود مقاله با موضوع فلزات سنگین | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 69

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع سازند شوریچه

دانلود مقاله با موضوع سازند شوریچه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 13

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع شیوه نوین مدیریت

دانلود مقاله با موضوع شیوه نوین مدیریت | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع نوسانات اقلیمی

دانلود مقاله با موضوع نوسانات اقلیمی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: 70 | تعداد صفحات: word

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع مکانیک خاک

دانلود مقاله با موضوع مکانیک خاک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع لرزه نگاری

دانلود مقاله با موضوع لرزه نگاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل: word

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع کانیها

دانلود مقاله با موضوع کانیها | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: 15 | تعداد صفحات: word

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع عدد ثابت گاز برای هوا

دانلود مقاله با موضوع عدد ثابت گاز برای هوا | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9 | فرمت فایل: word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع سنگهای دگرگونی

دانلود مقاله با موضوع سنگهای دگرگونی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 27

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع زمین شناسی اقتصادی

دانلود مقاله با موضوع زمین شناسی اقتصادی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 129 | فرمت فایل: word

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله با موضوع زلزله

دانلود مقاله با موضوع زلزله | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی