فایل های دسته بندی مهندسی پزشکی - صفحه 1

حذف نویز 50 هرتز موجود در یک سیگنال ثبت شده از مغز

حذف نویز 50 هرتز موجود در یک سیگنال ثبت شده از مغز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی فیلتر حذف نویز

طراحی فیلتر حذف نویز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی یک فیلتر با حذف فرکانس

طراحی یک فیلتر با حذف فرکانس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: doc

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دیدگاه های مدیریت دانش

تحقیق دیدگاه های مدیریت دانش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: doc

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

پاورپوینت اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی سیستم تنفسی

پاورپوینت مدلسازی سیستم تنفسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فتوسنتز

پاورپوینت فتوسنتز | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل شیمیایی و کنترل آن

عوامل شیمیایی و کنترل آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل زیان آور کشاورزی ، اثرات ،راههای کنترل و پیشگیری

پاورپوینت عوامل زیان آور کشاورزی ، اثرات ،راههای کنترل و پیشگیری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علم نانو در شیمی

علم نانو در شیمی | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشکی

پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی