فایل های دسته بندی مهندسی مکانیک - صفحه 1

دانلود پاورپوینت فهرست خطوط تلفن داخلی فنی مهندسی

دانلود پاورپوینت فهرست خطوط تلفن داخلی فنی مهندسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مکانیک خودرو

دانلود پاورپوینت مکانیک خودرو | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 52 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مبانی مهندسی برق مکانیک

دانلود پاورپوینت مبانی مهندسی برق مکانیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جنوب تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری

دانلود پاورپوینت جنوب تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 150 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز

دانلود پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نظری اجمالی بر مکانیک سیالات

دانلود پاورپوینت نظری اجمالی بر مکانیک سیالات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لود پاورپوینت مهندسی مجدد

لود پاورپوینت مهندسی مجدد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل طراحی مخازن ذخیره با استاندارد API 650

اکسل طراحی مخازن ذخیره با استاندارد API 650 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: اکسل

قیمت : 105,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

API 650- standard drawing for storage tanks

API 650- standard drawing for storage tanks | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 204,999 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی طراحی کولر های هوایی Air Cooler

جزوه آموزشی طراحی کولر های هوایی Air Cooler | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Standard Drawing for Pressure Vessels

Standard Drawing for Pressure Vessels | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 155,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Standard Drawings for shell & Tube heat exchangers

Standard Drawings for shell & Tube heat exchangers | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 155,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی