لیست فایل ها - صفحه 1

Standard Drawing for Pressure Vessels

Standard Drawing for Pressure Vessels | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Standard Drawings for shell & Tube heat exchangers

Standard Drawings for shell & Tube heat exchangers | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: pdf, DWG

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه کامل از ITP و MR برای ّتجهیزات و Fitting و ... مختلف

مجموعه کامل از ITP و MR برای ّتجهیزات و Fitting و ... مختلف | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: doc , pdf, docx , xls

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آموزشی طراحی Fixed roof & Floating roof ( Single & Double deck) و Pressure Vessel

مجموعه آموزشی طراحی Fixed roof & Floating roof ( Single & Double deck) و Pressure Vessel | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 250 | فرمت فایل: doc , Dwg , SDB, docx , xls,PDF

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1

دانلود ترجمه مقاله مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1 | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 12

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN)

دانلود ترجمه مقاله مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 22

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی)

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 45

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه

دانلود ترجمه مقاله مقدمه ای بر امنیت شبکه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 31

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه ی تاثیر black hole و gray hole بر LEACH در WSN

دانلود ترجمه مقاله مقایسه ی تاثیر black hole و gray hole بر LEACH در WSN | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 21

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد(داکیومنت)

دانلود ترجمه مقاله مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد(داکیومنت) | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 37

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه

دانلود ترجمه مقاله مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل پروتکل های مسیر یابی چندگانه | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 37

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مقایسه الگوریتم ها برای استنتاج و یادگیری در مدل گرافیکی احتمالی

دانلود ترجمه مقاله مقایسه الگوریتم ها برای استنتاج و یادگیری در مدل گرافیکی احتمالی | قابلیت ویرایش: دارد | فرمت فایل: word | تعداد صفحات: 90

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی